За нас

Миграционен Център Бургас дойде на помощ  в въпросите на адаптация към Migration Office Burgasживота в България. Център предоставлява следните услуги:

  • съдействие при оформление и придобиване право на пребиваване: Продължително пребиваване в България и Постоянно пребиваване в България
  • оформление на изгодна застраховка (онлайн- оформление на застраховка също е възможно)
  • решаване на счетоводни, финансови, правни и битови проблеми
  • получаване на бизнес-виза в България и страните-членки на Шенгенското пространство
  • консултация при обработване на транзакции с недвижими имоти, управление на етажна собственост
  • подготвяне на пакет документи за кандидатстване в ВУЗове в България

На нашия сайт имате възможност да получите подробна информация по въпроси относно имиграция в България, да узнаете за основания, даващи право за придобиване на статут «Продължително пребиваване»  с последващо придобиване на статут «Постоянно пребиваване» в България.

Миграционен Център Бургас извършва услуги в сферата на регистрация на търговското представителство на чуждестранна фирма, което е едно от най-лесни основания за получаване на продължително пребиваване в България; регистрация на фирма в България (подходяща за покупка на кола, парцел и т.н.)

Висококвалифицирани сътрудници на нашият център с удоволствие ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще окажат подробна помощ при тяхното решение.