Постоянно и дългосрочно пребиваване в България

Информация за Постоянно и дългосрочно пребиваване в България

След придобиване на статус Продължително пребиваване в България чужденци могат да придобият статуси дългосрочно и постоянно пребиваване в България. Тази статия се основава на Закона за чужденци на Република България. Миграционен Център публикува някои извадки от Закона за чужденци.

Чл. 24 г (1), Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му.

Тази статия се разпространява на чужденци, които се намират на територия на България със статус Продължително пребиваване в България, както пенсионери, така и представители на чуждестранни компании. Ако се намирате в България по друго основание, можете да се обърнете към нас за допълнителна информация. Например, студенти, ученици и стажанти не попадат под тази статия, тъй като при тях се смята само половина от срока.

Статус дългосрочно пребиваване може да бъде получен от чужденец, който се намира под международна защита.

Срок на разглеждане на заявление от компетентен орган на Министерството на Вътрешни Работи съставя три месеца от дата на подаване. При правна и фактическа сложност и при необходимост на предоставяне на допълнителни документи, този срок може да бъде продължен с още два месеца.

Период на отсътствие на чужденец на територия на България не трябва да надвишава 10 месеца в рамките на 5 години и не се допуска отсътствие на чужденец на срок повече от шест последователни месеца еднократно. При подаване на заявление за придобиване статус ДВЖ в България, трябва да се предостави доказателство за финансово обеспечение за целия период на пребиваване и медицинска застраховка за съответния период.

На чужденец, получил статус ДВЖ в България, също се издава разрешение за дългосрочно пребиваване в страните-членки на Европейския Съюз. Това разрешение се издава със срок 5 години, след изтичане на който е възможно продължаване на срока. Това разрешение се издава на основание на лично подадено заявление на основание на Регламента (EO) №1030/2002.

Разрешение за постоянно пребиваване в България може да бъде получено от чужденци:

 • Които имат доказателство на български произход
 • След 5 години сключен граждански брак с постоянно пребиваващ в държава чужденец и 5 години на законно и непрекъснато пребиваване на територия на България
 • Непълнолетни деца на пребиваващ в страната чужденец, които не са сключили брак
 • Родителите на български граждани, пребиваващи законно и непрекъснато на територията на България 3 години
 • Които законно и непрекъснато са пребивавали на територията на България през 5 години преди подаване на заявление за придобиване статус Постоянно пребиваване в България и не са отсъствали повече от 30 месеца през този период.

В случай на студенти и ученици се смята отново само половина от срока на пребиваване.

Последен пункт е применим и към пенсионерите и представители на чуждестранни компании, които имат статус Продължително пребиваване в България. За консултации по други основания на придобиване статус постоянно пребиваване в България, моля, обърнете се към нашите сътрудници или през контактна форма в сайта на Миграционен Център Бургас в България. Също, съгласно Закон за чужденци, чл. 33 ни говори за възможности на трудоустройство в България. Право за осъществяване на трудова дейност в България имат тези чужденци, които са придобили статус постоянно или дългосрочно пребиваване в България.

24 comments to “Постоянно и дългосрочно пребиваване в България”
 1. здравей, живея в българия непрекъснато от 2009 г., следвах университет, сега работя като лекар в българия в момента
  имам постуянно ребивавене 5 г сега искам да вземам дългосрочно пребиваване това възможно ли е

 2. здравей, живея в българия непрекъснато от 2009 г., следвах университет, сега работя като лекар в българия в момента
  имам постуянно ребивавене 5 г сега искам да вземам дългосрочно пребиваване това възможно ли е

 3. Здравейте,
  При Дългосрочното пребиваване личният документ с ЕГН ли е или с ЛНЧ? С Дългосрочно пребиваване може ли да се влезе в системата на ЗЗО?
  Благодаря!

 4. Имам дългосрочно пребиваване от 8г. Подадох документи за българско гражданство по натурализация,дълго чакане. Искам да направя постоянно, докато чакам гражданство. Възможно ли е?

 5. Здравейте , имам въпрос!
  С картата/статута на дългосрочно пребиваващ може ли да се местиш или работиш в друга EU държава?

  • Здравейте, да, имате право да работите, за преместване се използват правилата от гледна точка на закона за чужденците във всяка конкретна държава – членка на ЕС.

  • Здравейте.
   Може ли да ми дадете ваш телефон за връзка?
   В чужбина съм а искам да се консултирам с ваш служител за някои казуси във връзка със подновяване документите за пост.пребиваване в България на съпругата ми.
   Хубав ден.

 6. Съпруга ми е с продължително пребиване от 1 година (family member). Имали право да работи в Германия?

  • Този въпрос е към компетентните органи в Германия. Има право да работи в България

   • Здравейте.
    Може ли да ми дадете ваш телефон за връзка?
    В чужбина съм а искам да се консултирам с ваш служител за някои казуси във връзка със подновяване документите за пост.пребиваване в България на съпругата ми.
    Хубав ден.

 7. Добър ден!
  Имам въпрос – имам карта на дългосрочно пребиваващ в ЕС, издадена в България, дали имам право с нея да пътувам и да пребивавам в страните на Европейския Съюз? Ако има такава възможност, имам ли право да работя и има ли някакви ограничения за продължителността на престоя ми там?

 8. Здравейте, 16 годишен ученик от Аржентина е в България за една учебна година и учи в държавно българско училище. Няма издадена виза за страната преди пристигането, какъв документ за пребиваване е необходимо да се издаде за период от 10 месеца и къде се подава заявление?
  Благодаря!

 9. Здравейте. Децата под 16 години които живеят в България 3 години, могат ли да кандидастват за ДВЖ? Благодаря!

 10. Добър ден,имам въпрос-мъжът ми е италианец и от 5 месеца живеем в България. Той получи документ за продължително пребиваване. Има ли разлика между документите за продължително и дългосрочно пребиваване,след като и на двата документа пише long term residence? Той трябва да влезе в здравната система по една специална програма,а на решението на министерството пише,че медикаментите се отпускат само на чужденци със статут на дългосрочно или постоянно пребиваване. След като има статут на продължително пребиваване,остава да живее в България,член е на ЕС и сме женени от 16 години,как да тълкуваме тази част от решението? Благодаря ви предварително.

  • Long-term residence е точно дългосрочно пребиваване. Статута на продължително пребиваване се нарича Prolonged residence, а постоянно – Permit residence.

 11. Здравейте, имам следния казус : Аз съм собственик на имот и преди известно време подписах пред нотариус декларация, че предоставям моя адрес за пребиваване в срок от една година на мой приятел чужденец, който кандидатства за издаване на Разрешение за пребиваване в България. Въпроса ми е следния : мога ли едностранно да оттегля декларацията пред Служба Миграция в случай, че не желая лицето да бъде записано на моя адрес или е необходимо да получа и съгласие от чужденеца? Предварително благодаря!

  • Здравейте,
   За подобна информация моля обърнете се към сектор „Миграция“!

 12. Имам постоянно пребиваване по произход и чакам да стана гражданин на Република България. С постоянно пребиваване знам, че имам право да работя в България. Но имам ли право да работя в други страни от ЕС с постоянно пребиваване в България? Или постоянното ми пребиваване в България е валидно само в България?

  • С постоянно пребиваване можете да работите само в България, в други държави – зависи от конкретно законодателството на държавата. След като получите българско гражданство – ще имате право да работите и в другите държави-членки на Европейския Съюз.

 13. Кой е По добре статута
  дългосрочно пребиваване или постоянно пребиваване
  смисъл И двете статута постоянен : дългосрочно пребиваване в ЕС и постоянно пребиваване Или има разлика
  Например Постоянно пребиваване Можете да подновите Когато изтечеПросто и без условие
  но дългосрочно пребиваване в ЕС Не знам
  Можете ли да ми обясните моля ?

 14. Каква е разликата между постоянно пребиваване и дългосрочно пребиваване?
  Кой е по добрият?

  • Разликата е в условията за получаване на статута. За дългосрочно пребиваване: ал.1 Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. Периодите на отсъствие от територията на Република България не прекъсват периода, посочен в ал. 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния период. Държавна такса за разрешение за дългосрочно пребиваване – 110 лв.
   За постоянно пребиваване: които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца
   Държавна такса за разрешение за постоянно пребиваване – 1000 лв.

   • Здравейте!

    Имам следният въпрос.
    Аз съм Българин а съпругата ми е рускиня.
    През октомври 2019 година аз и съпругата ми се завърнахме да живеем в България. Преди това бяхме в Норвегия. Подадохме документи тук и тя получи лична карта със статус за „Продължително пребиваване“. Нашият случай беше приложен по чл.24м от ЗЧРБ., като съпруга на европейски гражданин.

    Въпросът ми към вас е – тя има ли право да започне работа в България?

    Предварително ви благодаря,
    С уважение,
    Цанко

  • Здравейте аз искам да попитам с л.к на постоянно пребиваващ чужденец има ли право да пътува в други европейски държави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.