Образование в България

При кандидатстване в университет в България на чуждестранен студент му бива трудно да разбере с какво да започне процедурата, тъй като няма подробен план за кандидатстване в ВУЗове на България.образование

Всеки университет има свои особенни изисквания към абитуриенти. В този раздел Миграционен Център ще Ви помогне да разберете с какво да започнете. Много години наред ние оказваме помощ при кандидатстване в университети в България. Ако сте избрали конкретен университет в България, ние можем да осъществим комуникация с учебен отдел заедно с Вас.

Ако Вие все още избирате университет по конкретна специалност, ние имаме актуална информация за качество на образование в университети и рейтингове на ВУЗове. Ето защо ние можем точно да Ви координираме в избора на университет.

Също е била реализована програма за намаления на цени на нашите услуги за рускоговорящи студенти, които са избрали България за продължаване на свое образование.

През последните години се наблюдава значителен ръст на брой ученици и студенти в българските ВУЗове от рускоговорящи държави. Голям брой студенти от Русия, Украйна, Беларус и Казахстан успешно учат в ВУЗове в България, водят свои научни разработки, участват в програми за стажанти, взимат активно участие в културни и спортни мероприятия.

Тези, които са решили да кандидатстват в висше учебно заведение (ВУЗ) в България, имат да преминат през процедурата на отбор, където кандидати трябва да предоставят пакет на документи и да попълват необходимите форми. След това, университет разглежда кандидатурата и издава подтвърждаващи документи.

Впоследствие, трябва да се получи статус Продължително пребиваване в България като студент на български университет. Като правило, чуждестранни студенти следват подготвителни курсове по български език.

Дипломи, издадени от българска институция, се признават в всички държави на Европейския Съюз.

Различават се няколко степени на висше образование в България:

  • Профессионален бакалавър (период на обучение 3 години)
  • Бакалавър (период на обучение 4 години)
  • Магистър (1-2 години в зависимост от направление и учебен план на ВУЗ)
  • Доктор (по индивидуален учебен план)