Регистрация на българска фирма

Притежателите на статут Продължително пребиваване в Република България  се сблъскват с въпроса по регистрация на юридическо лице в страната, тоест да открият фирма в България. Това може да се случи поради няколко причини- или когато става въпрос за покупка на парцел или при закупуване на автомобил (за процедура по регистрация на кола в България, моля, прочетете тук) или ако се е появило желание да се занимават с бизнес в България.

Молим Ви да обърнете внимание, че регистрация на фирма в България не изисква наличие на статус продължително или постоянно пребиваване, всеки чужденец може да регистрира фирма.

Съществуват няколко видове фирми в зависимост от вътрешната политика и брой учредители, например:

  • ЕООД – «Еднолично дружество с ограничена отговорност»
  • ООД – «Дружество с ограничена отговорност»
  • ЕТ – «Едноличен търговец» – индивидуален предприемач
  • АД – «Акционерно дружество»

Миграционния Център в Бургас извършва услуги по регистрация на юридическо лице в България и последващо обслужване на Вашата компания (подаване на счетоводни отчети, нулев баланс и други въпроси).

Стойност за откриване на юридическо лице в България

  • ЕООД – 500 лв., 400 лв.
  • ООД – 600 лв.

Срок на регистрация: една седмица

За да откриете фирма в България с наша помощ, необходимо е да предоставете копие на паспорт и да измислете уникално име (по-добре няколко варианта), след това ние ще осъществим регистрацията на Вашата фирма. Също, ще Ви трябва адрес за регистрация на компанията. В случай, че нямате адрес за регистрация на компанията, ние можем да Ви го предоставим:

  • Стойност за предоставяне на юридически адрес – 100 лв.