Категория: Образование в България

Образование в България

При кандидатстване в университет в България на чуждестранен студент му бива трудно да разбере с какво да започне процедурата, тъй като няма подробен план...

Пребиваване на студенти в България

Статус «Продължително пребиваване» в България може да бъде получен и от студенти на български висши учебни заведения (ВУЗове). Така че, ако искате да учите...