Продължително пребиваване като търговски представител

Процедура на получаване статус продължително пребиваване в България по представителствоBulgarian_identity_card

Списък документи за откриване на представителство на чуждестранная компания в България:

 • Свидетелство за регистрация на юридическо лице
 • Нотариално пълномощно от директор на компанията за представител (самия директор може да стане представител по право и този документ няма да бъде необходим)
 • Протокол от общо събрание на учредители, в който да бъде отразено решение за откриване на представителство в Република България
 • Сканирани копии на паспорти на бъдещи представители
 • Образец на подпис на всеки от представители (за съгласие да станат представители)

 След като станахте представител на чуждестранна компания в България, подават се документи за придобиване на Виза Д в Българското посолство, в този случай ще Ви трябва следващи документи:

 • Паспорт + копие
 • 2 снимки, цветни, 35 х 45 мм
 • Попълнено заявление
 • Решение за регистрация на представителство (от БТПП)
 • Сертификат за представителство (валидност – само един месец!)
 • Нотариално заверено копие на карта (извлечение) Булстат
 • Нотариален акт (нотариално заверено копие + платежно за данъци недвижими имоти), договор за наем (нотариално заверено копие) или заявление за осигуряване на жилище (декларация за подслон)
 • Удостоверение от българска банка, подтвърждаващо наличност на средства (мин. 3900 лв)
 • Свидетелство за съдимост (превод и легализация, валидност – шест месеца от дата на издаване)
 • Медицинска застраховка (минимално покритие – 30 хил. евро)

 Списък документи за първо подаване за придобиване статус Продължително пребиваване в Република България, като представител:

 • Попълнено заявление
 • Копие на паспорта със страниците на снимката, личните данни, визата Д и печата за последно влизане в страната
 • Свидетелство за съдимост (превод и легализация, валидност – шест месеца от дата на издаване)
 • Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП, валидност – 1 месец от датата на издаване)
 • Решение за откриване на представителство
 • Нотариално заверено копие на Булстат
 • Копие на нотариален акт на Вашият недвижим имот или нотариално заверен договор за наем
 • Банково удостоверение (за наличност по сметките мин. 7800 лв или еквивалентът в евро)
 • Медицинска застраховка с минимално покритие 30 хил. евро за целия период на пребиваване
 • Платежно за разглеждане на документи (10 лв)

 За подновяване на статус Продължително пребиваване в България списък на документи е почти същ, с изключение на свидетелство за съдимост, то се подава само през първи път.

 Обърнете внимание! Документи за Виза Д в България се подават строго лично! Към оригинали трябва да се прилагат копии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.