Регистриране на търговско представителство

Търговско представителство на чуждестранна компания в България

Търговско представителство на чуждестранна компания в България е едно от възможните основания за пребиваване в страната за дълъг период от време в съответствие с българско законодателство и международни норми.

Даден вариант на получаване статут Продължително пребиваване в България – най-прост и надежен път, Миграционен Център Бургас в България съветва на свои клиенти да го избират.

Ако имате регистрирана фирма в Вашата държава, то ест извън България, Вие можете да регистрирате търговско представителство на чуждестранна компания в България, да станете представител на тази компания в България, и впоследствие да получите статус Продължително пребиваване в България чрез представителство. Задължително е, правна форма на компанията-майка да бъде ООД  или аналогична на това за други държави.

Или Вие можете да станете представител на готово търговско представителство в България, точно за това има специална процедура на вписване на представител в вече действащо представителство на чуждестранна компания в България.

След като станете представител на чуждестранна фирма, ще имате пакет на документи, на основание на които Вие получавате Виза Д (пакетът се подава лично в посолство на България. А след пристигането в България, подават се документи за получаване статус Продължително пребиваване в България.

 

ВНИМАНИЕ! 

Искаме да обърнем внимание на тези, които са получили разрешение за продължително пребиваване чрез представителство! Съгласно българско законодателство, представителство на чуждестранна компания няма право да се заеме с стопанска дейност, всичко се свежда изключително до рекламна дейност, то ест сключване на договори от името на компанията-майка и т.н.