Център за правна помощ

Ние помагаме на своите клиенти в решение на всички правни въпроси в всяка сфера на дейност, които са възникнали по време на Вашето пребиваване и работа в Р България.

Всеки пристигащ в Р България може да се сблъска с някои проблеми от правен характер. Въпреки факта, че в страната живеят достатъчен брой руско-говорящи, много малко от тях се ориентират в въпросите на българското право. И знаейки, в какви правни отношения влизат руснаците живеещи тук може да се каже, че на много от тях им трябва грамотна правна поддръжка. Много хора си навличат неприятности, разчитайки на „знанието“ на законите на съмнителни „експерти“. Все пак точно юристите, имащи образование и квалификация, които съответстват на нормите на Европейско и Българско право, разбират «правилата на играта» и могат да ги приложат на практика.

Юридически център безотказно ще Ви помогне при решение на правни въпроси на територия на Р България.

Юристите на „Миграционен Център“ ще Ви помогнат при решение на въпроси в областта на гражданското право:

 • Оформяне на статус «Продължително пребиваване»
 • Получаване на българско гражданство
 • Продължително/временно/постоянно пребиваване в Р България
 • Правна поддръжка в областта на гражданското право
 • Оформяне на сделки по пълномощно и смяна на упълномощено лице

 

Търговско право:

 • Регистрация на частни предприемачи, стопански и нестопански организации, холдинги и др.
 • Откриване на търговски представителства и дъщерни компании, клонове на чуждестранни компании
 • Подаване на документи в държавни инстанции
 • Преобразуване и преструктуриране на стопански организации

Сигурност и защита на вещни права:

 • Право на собственост
 • Право на ползване
 • Право на строителство
 • Получаване на разрешение за изграждане на надстройката и др.

 

Семейно право:

 • Защита на интересите при развод
 • Лишаване/възстановяване на родителските права
 • Подтвърждение за бащинство
 • Процес на осиновяване
 • Раздел на имущество

 

Трудово право:

 • Защита на работодатели
 • Оформяне на трудови договори
 • Консултиране в сферата на социална сигурност и др.

Облигационно право:

 • Съставяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, замяна, наем, заем, дарение, оказване на услуги, залог, съставяне на споразумения и т.н.
 • Извънсъдебно и съдебно прекратяване на договори

Административно право:

 • Помощ при решения на въпроси за административни процеси
 • Обжалване на решения и актове в административен и съдебен ред
 • Обжалване на постановления за административни правонарушения и наказания

Процесуално право:

 • Предоставяне и защита на Вашите интереси пред български и международни съдебни органи
 • Провеждане на съдебни спорове

„Миграционен Център“ Бургас ще Ви помогне да намерите решение на възникнали проблеми в българско законодателство и искрено Ви пожелава да имате толкова по-малко от тези проблеми, колкото е възможно.