Monthly Archives: март 2015

Постоянно и дългосрочно пребиваване в България

Информация за Постоянно и дългосрочно пребиваване в България След придобиване на статус Продължително пребиваване в България чужденци могат да придобият статуси дългосрочно и постоянно пребиваване в България....

Продължително пребиваване на основание обезпечен пенсионер

Разрешение за пребиваване в Република България за пенсионерите Както вече е известно, пенсионерите могат безпрепятствено да получат статус Продължително пребиваване в България (съгласно Закон за чужденците,...