Пребиваване на студенти в България

Статус «Продължително пребиваване» в България може да бъде получен и от студенти на български висши учебни заведения (ВУЗове). Така че, ако искате да учите в България, няма никакви проблеми. Само е необходимо човек да премине през процедурата на записване в избран ВУЗ, след която Вие ще можете безпрепятствено да получите статус Продължително пребиваване в България като студент. Обучение в България се води на български език, макар че има няколко профилни университети, където обучението се води на английски.

Обръщаме Вашето внимание, че за студенти задочно обучение придобиване статус Продължително пребиваване в България няма да бъде възможно.

Съгласно ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Чл. 24в. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденците, които притежават виза Д по чл. 15, ал. 1 и са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение.

Списък на документи и условия за прием в ВУЗове в България (задължително)

 Университет може да изисква и други допълнителни документи на свое усмотрение.

Документи, които се подават в Университет или в МОН /Министерство на образование и наука/ до 1 септември през година на кандидатстване:

  • Попълнено заявление с указании биографични дани, избрана специалност и знание на чужди езици
  • Копие на диплома за средно образование с приложение с оценки
  • Копие на диплома за висше образование с указание на придобита квалификационна степен бакалавър/магистър в случай на продължаване на обучение
  • Медицински документ, издаден от лечебно заведение, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания
  • Копие на лични документи, включително паспорт, документи за гражданство (в случай на двойно гражданство)
  • Цветни снимки

Диплома за средно/висше образование и медицинска справка на кандидата трябва да бъдат преведени и легализирани.

Документи се пращат в МОН за процедура по издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза D).

Чуждестранен студент трябва да завърши предварителни курсове по български език.

Искаме да обърнем Вашето внимание, че Миграционен Център не формира пакетна цена, Вие плащате изключително за използвани от Вас услуги (застраховка, превод, легализация и т.н.)