Продължително пребиваване на основание обезпечен пенсионер

Разрешение за пребиваване в Република България за пенсионерите

Както вече е известно, пенсионерите могат безпрепятствено да получат статус Продължително пребиваване в България (съгласно Закон за чужденците, чл. 24, ал. 1, т.10)продължително пребиваване за пенсионери

Първо е необходимо да получите Виза Д, а след нейното получаване вече се подават документите в отдел Миграция непосредствено в България.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и:
10. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г.) са получили право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната

Списък на необходимите документи за придобиване Виза Д за България (осигурен пенсионер)

 • Паспорт за задгранично пътуване + копие
 • Заявление
 • Медицинска застраховка с минимално покритие 30 хил. евро
 • 2 снимки, цветни, 35/45 мм
 • Справка за размер на пенсията за три изминали месеци (превод + легализация + апостил)
 • Пенсионно удостоверение (превод + легализация + апостил)
 • Договор за наем или нотариален акт, заверен от български нотариус/ или Посолство
 • Банково извлечение (сметка трябва да бъде открита в българска банка, сумата трябва да е не по-малко от 2200 лв или еквивалентът в евро)
 • Свидетелство за съдимост (превод + легализация + апостил, валидност – 6 месеца)

Обръщаме Вашето внимание на това, че пакет на документи за Виза Д (дългосрочна) се подава изключително лично в посолството на Република България. Всички документи освен паспорта и заявление се подават в 2 екземпляра, т.е. оригинал или заверено копие + обикновенно копие.

След като сте получили дългоочаквана Виза Д, може да преминавате към подаване на документи за придобиване статус Продължително пребиваване в България.

Списък документи за първо подаване за придобиване статус Продължително пребиваване в България, като осигурен пенсионер

 • Заявление (Миграционен център ще го попълни вместо Вас)
 • Копие на паспорта със страниците на снимката, личните данни, визата Д и печата за последно влизане в страната
 • Нотариален акт (копие) или договор за наем (нотариално заверено копие)
 • Банково извлечение от българска банка (с наличност минимум 3600 лв за пенсионерите)
 • Свидетелство за съдимост (превод и легализация, валидност – шест месеца от дата на издаване)
 • Справка за размер на пенсията през изминали три месеца (превод и легализация)
 • Медицинска застраховка за целия период на пребиваване с минимално покритие 30 хил. евро
 • Платежно за разглеждане на документи (10 лв, реквизити се дават от отдел Миграция)

* желателно да се подава нотариално заверено копие на справка за размер на пенсията или пенсионно удостоверение (преведено и легализирано), за да оригинал да остане при Вас за последващо подновяване.

 През следващи години Вие ще трябва да подновявате своя статус, това се прави всяка година. Документи за подновяване следва да се подават не по-късно от 2 седмици преди свършване на срока на «Валидност», указан на картата.

Списък документи за подновяване на статус Продължително пребиваване в България (осигурен пенсионер)

 • Заявление
 • Копие на паспорта за задгранично пътуване + копие на страница с печата на последно влизане в страната
 • Копие на личната карта
 • Нотариален акт (копие) или договор за наем (нотариално заверено копие)
 • Банково извлечение от българска банка (с наличност минимум 4400 лв за пенсионерите)
 • Справка за размер на пенсията или пенсионно удостоверение (превод и легализация + апостил)
 • Медицинска застраховка за целия период на пребиваване с минимално покритие 30 хил. евро
 • Платежно за разглеждане на документи (10 лв)
11 comments to “Продължително пребиваване на основание обезпечен пенсионер”
 1. При выдаче карточки ВМЖ в январе 2022 года, меня предупредили, что документы на продление ВМЖ нужно начинать оформлять за 2 месяца до окончания предыдущего. Нужно ли записываться на прием или живая очередь?

 2. Здравейте, ако получи статус ВНЖ,Продължително пребиваване в България (осигурен пенсионер Русия) в Пазарджик, при евентуално преместване в Пловдив след 3 месеца, трябва ли наново да се подават документи и плащат такси за статус Продължително пребиваване в България (осигурен пенсионер) в Пловдив? Колко са новите такси ако трябва?

  • Здравейте, при положение че има одобрен срок, най-правилния начин да действате – да преиздаде карта за пребиваване с нов адрес, за целта трябва да подадете документи за нов адрес в дирекция Миграция в гр.Пловдив и се заплаща стандартна такса за издаване на нова карта (45 лв. или експресно издаване на карта)

 3. Здравеите ,моля да ми кажьте ,моя мыж граждан Болгарии аз имам ; Продьлжително пребиваване.Аз имам 2 деца 8 и 10 гудине тоже имат карта ,Моля ко до правем да получим по бьрзо Болгарско гражданство.Блогодоря

 4. Отдел „Миграция“ към кое ОД МВР е компетентен да разгледа молбата на кандидата – пенсионер за пребиваване?

  • В зависимост на адресна регистрация, за обл.Бургас отговаря Дирекция Миграция в гр.Бургас (5-то РУ) в ж.к.Лазур до хотел Аква

 5. Здравейте.
  При подновяване на статута Продължително пребиваване по какъв начин се вади Справка за размер на пенсията или пенсионно удостоверение?

  • Добър ден, няма нужда да се вади справка или удостоверение всяка година. Достатъчно да представите нотариално заверен препис от оригиналния преведен и легализиран документ. Иначе пенсионни справки/удостоверение издават от компетентни органи с страна на обикновено местоживеене

 6. Здравейте,
  Случаят на моите близки е по-специфичен. Пенсионерът е дете-инвалид и едновременно с неговите документи трябва да се движат и документите на неговата майка, както по отношение на виза Д, така и след пристигането им в България. Има ли по-специални изисквания във връзка с това, какви документи трябва да подготвят (предполагам, решение на тамошния ТЕЛК, може би и нещо друго). Моля за съветите ви и предварително благодаря.
  Димитрова

  • Здравейте, бихте ли пояснили какъв е статута на майката? Тя на какво основание ще подава?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.