Hukuki yardım Merkezi

Burgas Göç Merkezi, müşterilerine Bulgaristan’da bulundukları süre içinde ve işleri ile ilgili meydana gelen tüm sorunlarla ilgili bütün faaliyet alanlarında hukuki sorunların çözümünde yardımcı olur.

Bulgaristan’ a gelen herkes bazı hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Ülkede birçok sayıda Rus dilini konuşan insan bulunmasına rağmen, bunlardan sadece birkaç tanesi Bulgar hukuku konusunuda bilgiye sahiptir. Rus vatandaşlarının da burda nasıl hukuki sorunlar yaşadıklarını  bilerek, birçoğuna  gerçek hukuki destek gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kişi, gerçek uzman olmayan kişilerin kanunlar hakkında bilgisine dayanarak sorun yaşar. Fakat, Avrupa ve Bulgar hukuku hakkında bilgiye sahip ve eğitim almış hukukçular «oyun kurallarını»  bilir ve pratikte uygulayabilir.

Burgas Göç Merkezi, Bulgaristan hudutları dahilinde hukuki sorunların çözümünde size yardımcı olacaktır..

Burgas Göç Merkezi hukukçuları, kamu hukuku alanında sorunlarınızın çözümünde size yardımcı olacaktır:

 • Bulgaristan’da «uzun süreli ikamet- ilk dönemi 1 yıldır» (ВНЖ) statüsü  işlemlerinde
 • Bulgar vatandaşlığını kazanma
 • Bulgaristan’ da uzun/geçici/sürekli ikamet
 • Kamu hukuku alanında hukuki destek
 • Vekaletname ve vekil eden kişi değiştirme işlemleri

 

Ticaret hukuku:

 • Özel girişimciler, ticari ve gayriticari kuruluşlar, holding v.s. tescili
 • Ticari temsilcilikler ve iştirakler, yabancı şirket şubelerin açılışı
 • Bulgar makamlarında evrak tescili
 • Ticari kuruluşların dönüştürülmesi ve reorganizasyonu

Maddi hakların emniyeti ve korunması:

 • Mülkiyet hakkı
 • Kullanım hakkı
 • İnşaat hakkı
 • Kat irtifak hakkı v.s.

 

Aile hukuku:

 • Boşanmada çıkarların korunması
 • Velayet hakkını kaybetme/kazanma
 • Babalık davası
 • Evlat edinme prosedürleri
 • Mülkiyet bölüştürme

 

İş hukuku:

 • İşvereni koruma
 • İş sözleşmeleri düzenleme
 • Sosyal sigorta alanında danışmanlık v.s.

Sözleşmeler hukuku:

 • Ön ve nihai alım satım, takas, kiralama, kredi, bağışlama, hizmet, rehin sözleşmeleri düzenleme, anlaşma düzenleme v.s.
 • Sözleşmelerin mahkeme ve mahkeme dışı feshi

İdare hukuku:

 • İdari süreç sorunlarını çözümü hakkında destek
 • Karar ve kararnamelere idari ve adli yollarla itiraz
 • İdari ihlal ve ceza kararnamelerine itiraz

Usul hukuku:

 • Bulgar ve uluslararası adli makamlar nezdinde çıkarlarınızın korunması
 • Dava bakılması

Burgas Göç Merkezi, Bulgar mevzuatı ile ilgili ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde yardımcı olacaktır ve bu sorunları mümkün oldukça az yaşamanızı dilemektedir.