Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13’üncü maddesi, 13a maddesi ile 14’üncü maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13’üncü maddesi, 13a maddesi ile 14’üncü maddesine istinaden

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

 

 1. Başvuru yapacak kişiden başvuru dilekçesi – Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun Beşinci Babının Uygulanması Hakkında 19 Şubat 1999 tarih ve 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 1 kısmında verilen Başvuru Dilekçesi Örneği.

Dilekçenin Bulgarca yazılmış olması zorunludur.

 1. Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneği. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13’üncü maddesinin (a) şıkkı kapsamındaki kişilerin objektif imkansızlık nedeniyle doğum belgesi ibraz edememeleri halinde, Bulgaristan resmi makamları tarafından kendilerine verilmiş olan hüviyet belgelerini ibraz ederek kendilerini tanıtacaktır.
 2. İçişleri Bakanlığı’ndan başvuru sahibinin Bulgaristan Cumhuriyeti’nde sürekli veya geçici oturma iznine sahip olduğuna dair Tasdik Belgesi. Söz konusu belgede oturma izninin hukuki dayanağı ve veriliş tarihi (başvuru tarihinden en az 3 yıl önce ve kesintiye uğramamış olmalı) belirtilir.

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası kapsamındaki kişiler, ikamet ettikleri mahaldeki belediye tarafından düzenlenen, dilekçe tarihinden en az 3 yıl önce Bulgar vatandaşıyla evlendiklerini gösterir, medeni durum ve evlilik belgesi ibraz ederler.

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13a. maddesinin 1’inci fıkrası kapsamındaki kişiler, dilekçe tarihinden en az 3 yıl önce kendilerine mülteci statüsü verildiğini, arlıksız olarak en az 3 yıl devam ettiğini ve verilme tarihini gösteren, Mülteciler Devlet Ajansı tarafından düzenlenen tasdik belgesini ibraz ederler.

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13a. maddesinin 2’nci fıkrası kapsamındaki kişiler, dilekçe tarihinden en az 5 yıl önce kendilerine mülteci statüsü verildiğini, arlıksız olarak en az 5 yıl devam ettiğini ve verilme tarihini gösteren, Mülteciler Devlet Ajansı tarafından düzenlenen tasdik belgesini ibraz ederler.

 1. Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ilgili ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi). Eğer bu kişi uzun süreli olarak Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında veya üçüncü ülkede ikamet ediyorsa, ilgili yerli makamlar tarafından da düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi) ibraz etmek zorundadır. Adli Sicil Belgesinde, belgenin Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu için ibraz edilmek üzere düzenlendiği belirtilmelidir.

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13a. ve 14’üncü maddesi kapsamındaki kişiler sadece Bulgaristan Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından verilmiş adli sicil belgesi ibraz edecektir.

 1. İlgili savcılıktan başvuru sahibi hakkında genel kasti suç gerekçesiyle kamu (ceza) davası açılmadığına dair belge.
 2. İşveren tarafından düzenlenen, dilekçe sahibinin iş sözleşmesi veya hizmete özel iş ilişkisine dair istihdam edildiğini gösterir belge veya ilgili vergi dairesi tarafından önceki yıla dair verilen gelir beyannamesi ile zorunlu sosyal sigorta primlerinin ödendiğini gösterir belge.
 3. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’ndan Bulgarca bildiğine dair belge veya Bulgaristan Cumhuriyeti’nde öğrenim gördüğünü (ortaokul, lise, kolej veya yükseköğretim) gösterir diplomanın noter tasdikli sureti.
 4. Başvuru sahibinin daimi ikamet yerinin bulunduğu sağlık kurumunun sağlık kurulundan başvuru sahibinde Sağlık Kanununun 61’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen akut bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıklarının bulunmadığı ve Sağlık Kanununun 146’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci ve 2’nci bendinde belirtilen psikolojik hastalıklarının bulunmadığını gösterir sağlık raporu. Sağlık raporunun olmaması halinde, ilgili hastanenin genel sağlık kurulundan sağlık belgesi talep edilir.
 5. 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 4 kısmında verilen Beyanname Örneği.
 6. İsimlerini değiştirenler, isim değişikliğini gösterir resmi belge ve farklı isimlere sahip olanlar, resmi isim denklik belgesi ibraz etmelidir.
 7. Özgeçmiş.
 8. Güncel pasaport formatlı fotoğraf – 1 adet.
 9. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.
 10. Dilekçe sahibinin mevcut vatandaşlığından ayrıldığını gösterir, ilgili makamlar tarafından düzenlenmiş belge. Böyle bir belgenin mevcut olmaması durumunda, Adalet Bakanlığına bağlı olan Vatandaşlık Komisyonunun dilekçe sahibinin Bulgar vatandaşlığına kabul edildiğine dair tebligatın alındığı tarihten itibaren üç yıllık süre içerisinde ibraz edilmelidir. Bu belge aşağıda sayılanlardan talep edilmez:
 11. Bulgaristan vatandaşının eşi;
 12. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı, Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması’na üye ülke vatandaşı veya İsviçre Konfederasyonu üyesi ülke vatandaşı;
 13. Bulgaristan Cumhuriyeti ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerin vatandaşları;
 14. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13a. maddesi kapsamındaki kişiler – mülteci statüsüne veya insani ikamet iznine sahip kişiler;
 15. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 14’üncü maddesi kapsamındaki kişiler – vatandaşlığı olmayanlar.

İlgililer tarafından ibraz edilecek belgeler, düzenlendikleri yabancı ülkelere bağlı olarak, ikili uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin şartlarını sağlamalı veya Bulgaristan Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi)’ne uygun olmalı veya Belgelerin ve Diğer Evrakların Çevirileri, Onay ve Tasdik İşlemleri Hakkında Tüzük (Yayın: 1958 tarih ve 73 sayılı RG; Değişik ve İlave: 1964 tarih ve 10 sayılı RG; 1976 tarih ve 77 sayılı RG; 1982 tarih ve 96 sayılı RG; 1983 tarih ve 77 sayılı RG; 1990 tarih ve 103 sayılı RG) gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca bu belgeler, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Bulgarcaya tercüme ettirilmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır.

Dilekçe ile Adalet Bakanlığı’na bizzat başvurulur.

Dilekçeler Adalet Bakanlığı’nın Aksakovo Sok. No: 5 adresinde bulunan Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü’nde 09.00 –12.30 ile 13.30 – 17.30 saatleri arasında kabul edilir ve mülakat tarih ve saati verilir.

Yukarıda istenen belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır. Aksi takdirde başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Mülakat, Adalet Bakanlığınca onaylı soru listesine göre Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü memuru tarafında Bulgarca yapılır.

Belgelerde eksiklik ve düzensizliklerin tespit edilmesi halinde, mülakat eksiklik ve düzensizliklerin giderilmesi için öngörülen iki aylık süreden sonra yapılmak üzere ertelenir.

Başvurunun Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki ilgili diplomatik veya konsolosluk temsilciliğine yapıldığı durumlarda mülakat başvurunun yapıldığı anda ilgili temsilcilik memuru tarafından yapılır.

Başvuru sahibi, Bulgaristan vatandaşlığı kazanma prosedürünün tamamlanmasından sonra vatandaşlık başvuru dilekçesinin ekinde sunduğu Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneğinin (Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından verilme) kendisine geri iade edilmesini istiyorsa, başvuru dilekçesine ek olarak bu belgenin noter tasdikli suretini ibraz etmelidir.

6 comments to “Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 13’üncü maddesi, 13a maddesi ile 14’üncü maddesine istinaden”
 1. Merhaba
  Vatandaşlık başvurusu için bütün şartları yerine getirmiş durumdayım(2011 yılından beri çocuk üzerinden aldığım Postoyanno Prebivavane sahibiyim)Sormak istediğim tek önemli konu ise;Türkiye’de çalışıyor olduğum için gelirimi yada sigorta kayıtlarımı buradaki iş yerim üzerinden gösterebilirmiyim?Aynı zamanda da tüm evraklarımla birlikte Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden başvuru yapabilirmiyim?Çok teşekkür ederim.

  • Merhabalar Doğan bey,
   Vatandaşlık başvurusu için bütün şartları yerine getirmeniz için iki şart daha var:
   1. Bulgarca bilmeniz gerekiyor ve bildiğinizi ispatlamak için bulgarca sınavına girmeniz gerekiyor Sofia`da
   2. Bulgariastanda sigorta kayıdınız olmalı ve Bulgaristan’daki bir işverenin sertifikaası
   Bu iki şartıda tamamlarsanız vatandaşlık alabilirsiniz.
   Saygılar.

 2. Merhaba,
  Esimle birlikte bulgaristanda yasiyoruz.7 senedir evliyiz ve bu ay uzun sureli oturum aldim.artik vatandasliga basvurma hakkim varmi?ve esim yanimda olmadan vizesi cikis yapabilirmiyim?
  Saygilarimla,

  • iyi günler, Vatandaşlık için uzun süre oturum aldınığızda 3 yıl sonra başvuru yapabilirsiniz. Ve çıkış eşinizle birlikte yapabilirsiniz yanınzda evlilik cüzdanınızı tercume ve tastık yapılmış halde gideceniz ülkeye göre. Saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.