Author: Migration

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULAR İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ   Bulgaristan Cumhuriyeti’nin vatandaşlığına...

Ticari temsilciler için devamlı oturma izni

Temsilcilik için Bulgaristan’da  uzun süreli ikamet- ilk dönemi 1 yıldır statüsü kazanma prosedürü Bulgaristan’ da yabancı şirketin temsilciliğini açmak için gereken evraklar Tüzel kişiliğin tescili...

Emeklilere verilen devamlı oturma izni

Emekliler için Bulgaristan’da«devamlı ikamet- ilk dönemi 1 yıldır» Bilindiği üzere, Yabancılar Yasası’ nın 24.madde, 11.fıkra, 10.bendi gereğince emekliler hiçbir engel olmadan Bulgaristan’da«devamlı ikamet- ilk dönemi...

Bulgaristan’da şirket(firma) tescil ettirme

Bulgaristan’da devamlı ikamet statüsü kazanmış olanlar  Bulgaristan’da tüzel kişiliğin tescili sorunu ile, yani Bulgaristan’da şirket tescili sorunu ile karşı karşıya kalırlar.Bu sorun, arsa veya...