Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULAR İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

 

 1. Bulgaristan Cumhuriyeti’nin vatandaşlığına alınmasında yarar görülen ilgili kişinin üstün hizmette bulunmuş olduğu alandan sorumlu bakan tarafından Adalet Bakanına gönderilen gerekçeli teklifi. Teklifte ilgili kişinin Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmasındaki kati yarar veya kişinin ilgili alandaki üstün hizmeti neticesindeki katkıları belirtilir.
 2. Bulgar vatandaşlığı kazanacak olan kişi tarafından önceden verilen, noter onaylı kabul beyanı.

14 yaşından gün almamış olanlar için her iki velisi tarafından kabul beyanı verilir. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından verilir.

14 – 18 yaş arasındaki kişilerin kendi rızaları ve ebeveynlerinin beyanı verilir. Beyan kişin kendisi ve her iki ebeveyn tarafından imzalanır. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından imzalanır.

Ebeveynler arasında, reşit olmayanlar ile ebeveynleri arasında veya vasileri arasında ihtilafların doğması halinde, başvuru dilekçesinin ekinde söz konusu ihtilaf konusu hakkında ilgili bölge mahkemesinin kararı ibraz edilir.

 1. Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneği.
 2. Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ilgili ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi). Eğer bu kişi uzun süreli olarak Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında veya üçüncü ülkede ikamet ediyorsa, ilgili yerli makamlar tarafından da düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi) ibraz etmek zorundadır. Adli Sicil Belgesinde, belgenin Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu için ibraz edilmek üzere düzenlendiği belirtilmelidir.
 3. İlgili savcılıktan başvuru sahibi hakkında genel kasti suç gerekçesiyle kamu (ceza) davası açılmadığına dair belge.
 4. Başvuru sahibinin daimi ikamet yerinin bulunduğu sağlık kurumunun sağlık kurulundan başvuru sahibinde Sağlık Kanununun 61’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen akut bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıklarının bulunmadığı ve Sağlık Kanununun 146’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci ve 2’nci bendinde belirtilen psikolojik hastalıklarının bulunmadığını gösterir sağlık raporu. Sağlık raporunun olmaması halinde, ilgili hastanenin genel sağlık kurulundan sağlık belgesi talep edilir.
 5. 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 4 kısmında verilen Beyanname Örneği.
 6. İsimlerini değiştirenler, isim değişikliğini gösterir resmi belge ve farklı isimlere sahip olanlar, resmi isim denklik belgesi ibraz etmelidir.
 7. Özgeçmiş.
 8. Güncel pasaport formatlı fotoğraf – 1 adet.
 9. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.

İlgililer tarafından ibraz edilecek belgeler, düzenlendikleri yabancı ülkelere bağlı olarak, ikili uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin şartlarını sağlamalı veya Bulgaristan Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi)’ne uygun olmalı veya Belgelerin ve Diğer Evrakların Çevirileri, Onay ve Tasdik İşlemleri Hakkında Tüzük (Yayın: 1958 tarih ve 73 sayılı RG; Değişik ve İlave: 1964 tarih ve 10 sayılı RG; 1976 tarih ve 77 sayılı RG; 1982 tarih ve 96 sayılı RG; 1983 tarih ve 77 sayılı RG; 1990 tarih ve 103 sayılı RG) gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca bu belgeler, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Bulgarcaya tercüme ettirilmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır.

 

 

4 comments to “Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden”
 1. Selam.bu 16 madde kimlere uygulanıyor ,bulgaristadan göçmen pasaportuyla göç etmiş kisilerilerele turist veya kaçak olarak Bulgaristan’dan ayrılan kişilere aynı maddemi uygulanıyor saygılar

 2. merhabalar:Ben bg\tr vatandaşıyım evliyim turk vatandaşı ile fransaya gıtmeyı dusunuyoruz bulgarıstanda bır fırma uzerınden ıs ımkanıyla gıtmek ıstıyoruz esıme once evlılıkte oturum mu alayım yoksa sengen vızesı mı alayım yok sa her ıkısınıde alabılırmıyım bu konuda benı aydınlatırsanız sevınırım

  • Eşiniz Bulgar firması aracılığı ile çalışcak ise her ikisi de yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için e-mail adresimize yazınız.

 3. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 16’ncı maddesine istinaden eidrne bulgaristan konsolosluğuna başvuruda bulundum ne kadar sürede cevap gelir.
  teşekkürler
  iyi çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.