Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 39’uncu maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 39’uncu maddesine istinaden

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULAR İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

 

 1. Başvuru yapacak kişiden başvuru dilekçesi – Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun Beşinci Babının Uygulanması Hakkında 19 Şubat 1999 tarih ve 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 5 kısmında verilen Başvuru Dilekçesi Örneği.

Dilekçe şahsen veya noter onaylı vekaletnameyle yetkilendirilen kişi tarafından, ilgili kişinin mevcut nüfus kaydının yapıldığı belediyeye veya ikamet ettiği veya ülkeyi terk etmeden önceki nüfus kaydının bulunduğu belediyeye verilir ve belediye dilekçeyi resmi yoldan Adalet Bakanlığına gönderir. Dilekçeye ilgilinin ilgili belediye veya muhtarlıktan verilme nüfus kayıt tablosu sureti eklenir.

Dilekçenin Bulgarca yazılmış olması zorunludur.

İlgili kişinin ölmesi durumunda dilekçe mirasçısı tarafından düzenlenir ve ölen kişinin bilgileri yazılır

14 yaşından gün almamış veya tam ehliyetsiz olanlar için her iki veli veya vasi tarafından dilekçe verilir. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından verilir.

14 – 18 yaş arasındaki kişiler ile kısmı ehliyetsizlik altında olan yetişkinler dilekçeyi şahsen verirler. Dilekçe her iki ebeveyn veya vasi tarafından imzalanır. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından imzalanır.

 

 1. Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneği.
 2. Ülkenin terk edildiği tarihi ve şekli gösterir belge.
 3. İsimlerini değiştirenler, isim değişikliğini gösterir resmi belge ve farklı isimlere sahip olanlar, resmi isim denklik belgesi ibraz etmelidir.
 4. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.
 5. Var ise, yabancı vatandaşlığın kazanıldığını gösterir belge.
 6. Kişinin ölümü durumunda Ölüm Kayıt Örneği.
 7. Güncel pasaport formatlı fotoğraf – 2 adet.

 

İlgililer tarafından ibraz edilecek belgeler, düzenlendikleri yabancı ülkelere bağlı olarak, ikili uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin şartlarını sağlamalı veya Bulgaristan Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi)’ne uygun olmalı veya Belgelerin ve Diğer Evrakların Çevirileri, Onay ve Tasdik İşlemleri Hakkında Tüzük (Yayın: 1958 tarih ve 73 sayılı RG; Değişik ve İlave: 1964 tarih ve 10 sayılı RG; 1976 tarih ve 77 sayılı RG; 1982 tarih ve 96 sayılı RG; 1983 tarih ve 77 sayılı RG; 1990 tarih ve 103 sayılı RG) gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca bu belgeler, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Bulgarcaya tercüme ettirilmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır.

Başvuru sahibi, Bulgaristan vatandaşı olup olmadığına dair belgenin verilmesinden sonra vatandaşlık tespiti başvuru dilekçesinin ekinde sunduğu Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneğinin (Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından verilme) kendisine geri iade edilmesini istiyorsa, başvuru dilekçesine ek olarak bu belgenin noter tasdikli suretini de ibraz etmelidir.

 

 

 

5 comments to “Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 39’uncu maddesine istinaden”
 1. Merhaba benim babam 1930 bulgaristan haskova doğumlu ve 1934 yılında Türkiye ye göç etmiş.Babam 1972 yılında vefat etti .Benim Bulgaristan vatandaşlığı almam mümkündür. Teşekkürler. Faruk

  • Merhaba Faruk bey. Evet mümkündür, ilk önce babanızın bulgar vatandaşlığını ispatlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz icin bize gereken belgeler – Babanızın doğum belgesi, göç pasaportu, ölüm belgesi

 2. NEYREY BAŞ VURACAM ELİMDE KIRMIZI PASPORT VA .SAYGILARIMLA.seksen dokuz göcmeniym hic baş vurmadı şuanakadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.