Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesine istinaden

—BULGAR SOYLU KİŞİLER

—BULGARİSTAN VATANDAŞI TARAFINDAN TAM EVLATLIK EDİNME KAPSAMINDA EVLAT EDİNİLENLER VE

— EBEVEYNLERİNDEN BİRİ BULGAR VATANDAŞI OLAN VEYA EBEVEYNLERİNDEN BİRİ BULGAR VATANDAŞI OLARAK VEFAT EDEN KİŞİLERİN

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULARI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

 

 1. Başvuru yapacak kişiden başvuru dilekçesi – Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun Beşinci Babının Uygulanması Hakkında 19 Şubat 1999 tarih ve 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 1 kısmında verilen Başvuru Dilekçesi Örneği.

Dilekçenin Bulgarca yazılmış olması zorunludur.

 1. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesine göre hukuki dayanağın olduğunu ispat eden belgeler:
 2. 1. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamındaki kişiler, Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Devlet Ajansı’ndan Bulgar Soylu Tasdik Belgesi ibraz eder. Başvuru dilekçesinin ekinde başvuru sahibinin üst soy hısımlığında bulunduğu Bulgar’ı tespit eden belgeler ile Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Devlet Ajansı tarafından Bulgar Soylu Tasdik Belgesi’nin düzenlenmesi için esas alınan belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.
 3. 2. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamındaki kişiler, yürürlüğe girmiş olan tam evlatlık edinme iznini veren kararın sureti ile evlat edinen kişinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge ibraz eder.
 4. 2. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamındaki kişiler, ebeveynlerinden birisinin Bulgar vatandaşı olduğunu veya Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösteren, ilgili ilçe belediyesi veya Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen resmi belge ibraz eder.
 5. Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneği.
 6. Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ilgili ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi). Eğer bu kişi uzun süreli olarak Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında veya üçüncü ülkede ikamet ediyorsa, ilgili yerli makamlar tarafından da düzenlenmiş sabıka kaydı (adli sicil belgesi) ibraz etmek zorundadır. Adli Sicil Belgesinde, belgenin Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu için ibraz edilmek üzere düzenlendiği belirtilmelidir.
 7. İlgili savcılıktan başvuru sahibi hakkında genel kasti suç gerekçesiyle kamu (ceza) davası açılmadığına dair belge.
 8. Başvuru sahibinin daimi ikamet yerinin bulunduğu sağlık kurumunun sağlık kurulundan başvuru sahibinde Sağlık Kanununun 61’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen akut bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıklarının bulunmadığı ve Sağlık Kanununun 146’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci ve 2’nci bendinde belirtilen psikolojik hastalıklarının bulunmadığını gösterir sağlık raporu. Sağlık raporunun olmaması halinde, ilgili hastanenin genel sağlık kurulundan sağlık belgesi talep edilir.
 9. 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 4 kısmında verilen Beyanname Örneği.
 10. İsimlerini değiştirenler, isim değişikliğini gösterir resmi belge ve farklı isimlere sahip olanlar, resmi isim denklik belgesi ibraz etmelidir.
 11. Özgeçmiş.
 12. Güncel pasaport formatlı fotoğraf – 1 adet.
 13. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.

İlgililer tarafından ibraz edilecek belgeler, düzenlendikleri yabancı ülkelere bağlı olarak, ikili uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin şartlarını sağlamalı veya Bulgaristan Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi)’ne uygun olmalı veya Belgelerin ve Diğer Evrakların Çevirileri, Onay ve Tasdik İşlemleri Hakkında Tüzük (Yayın: 1958 tarih ve 73 sayılı RG; Değişik ve İlave: 1964 tarih ve 10 sayılı RG; 1976 tarih ve 77 sayılı RG; 1982 tarih ve 96 sayılı RG; 1983 tarih ve 77 sayılı RG; 1990 tarih ve 103 sayılı RG) gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca bu belgeler, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Bulgarcaya tercüme ettirilmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır.

Dilekçe ile Adalet Bakanlığı’na bizzat başvurulur.

Dilekçeler Adalet Bakanlığı’nın Aksakovo Sok. No: 5 adresinde bulunan Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü’nde 09.00 –12.30 ile 13.30 – 17.30 saatleri arasında kabul edilir ve mülakat tarih ve saati verilir.

Yukarıda istenen belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır. Aksi takdirde başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Mülakat, Adalet Bakanlığınca onaylı soru listesine göre Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü memuru tarafında Bulgarca yapılır.

Belgelerde eksiklik ve düzensizliklerin tespit edilmesi halinde, mülakat eksiklik ve düzensizliklerin giderilmesi için öngörülen iki aylık süreden sonra yapılmak üzere ertelenir.

Başvurunun Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki ilgili diplomatik veya konsolosluk temsilciliğine yapıldığı durumlarda mülakat başvurunun yapıldığı anda ilgili temsilcilik memuru tarafından yapılır.

Başvuru sahibi, Bulgaristan vatandaşlığı kazanma prosedürünün tamamlanmasından sonra vatandaşlık başvuru dilekçesinin ekinde sunduğu Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneğinin (Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından verilme) kendisine geri iade edilmesini istiyorsa, başvuru dilekçesine ek olarak bu belgenin noter tasdikli suretini ibraz etmelidir.

35 comments to “Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesine istinaden”
 1. Merhaba,
  20 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye’ye gelen Annemin Bulgaristan vatandaşı olduğuna dair onay yazısı çıktı.
  Ancak kendisi çok yaşlı ve bir Bulgaristan seyahatini kaldırabilecek sağlık durumu yok.
  Pasaport ve kimlik kartını Türkiye’deki elçilik veya konsolosluklardan alabilir miyiz.
  Benim de oğlu olarak 11.09.2020 de mülakatım var.

 2. Merhaba annem bulgaristan vatandaşı bende 20 kasim 2017 de mülakata girdim 1 yılı geçti, hala vatandaşlığım onaylanmadı ortalama süre nedir ne zaman sonuçlanır, 16 yaşındaki oğlumu da vatandaş yapmak istiyorum

  • Merhabalar Nefize,
   Vatandaşlığın onaylanması ortalama bir, bir buçuk yıl sürebilir. Sizin vatandaşlığınız çıkınca oğlunuzun vatandaşlık işlemleri için yanımıza buyrun.

 3. Selam;
  Eşimin dedesi bulgaristan çelebi doğumlu ve T.C nufus kağıdında doğum yeri çelebi yazıyor.biz dede için denklik belgesi aldıktan sonra izleyeceğimiz yol anladığım kadarıyla önce dedeye vatandaşlık alınıyor.peki bundan sonra eşimin anne ve babası bu vatandaşlığı alma zorunluluğu varmı yoksa eşim forunu olduğu için direk kendi üzerine alabiliyor mu.

  • Merhabalar, yasal düzen kuruluna göre ilk önce eşinizin dedеsinin bulgar vatandaşlığı mevcut mu diye kontrol etmemiz gerekiyor ve öyle bir vatandaşlığın oldunu ispat edersek eğer hak kazanıyoruz bulgar vatandaşlığı için başvurmaya. Bunu kontrol etmek için bize aşağıdaki belgeler gerekiyor:
   – Doğum belgesi Formul A ve/veya bulgar doğum belgesi
   – Göç pasaportu veya Bulgaristandan göç ettiğiniz tarihi ve şekli belırten bir belge
   – Nüfüs kayıt orneği
   – Isim denkliği
   – Pasaport fotokopisi
   – Ölüm belgesi (kişi vefat ettiyse)
   – 2 resim
   – Vekaletname
   Bize gönderdiğiniz belgelerle Adalet Bakanlığında bulgar vatandaşlığı tespit üzerine vatandaşlık işlemlerine başlayabiliriz. Belgelerinizi hazırlamak için ve prosedürlerde size eşlik etmek için hizmetinizdeyiz.

 4. 22/11/1950 tarihine kadar göç etmiş kişilerinçoğunlukla vatandaşlık hakları korunmaktadır. Bu durumda olanlar kısa prosedür ile vatandaşlık alabilirler. Ayrıca Anneannesi ve ya babaannesi dedesi göçmen olup, bunların vefat etmesi durumunda hatta ailenin de vefat etmesi durumunda dahi alınabiliniyor.

 5. merhaba
  kaynanam bulgar vatandaşı eşim çoçuklar ve ben vatandaşlık alabilirmiyim.eşimde bende bulgarca bilmiyoruz dil bilmek kesin şart mı ?
  şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Hüseyın Çakır,
   Eşiniz annesinden dolayı vatandaşlık alabilir ve dil bilmesi şart değil ondan sonra çoçuklarınızda alabilir ve son olarak siz eşinizden ve çoçuklardan sonra sürekli oturum hakki kazanıyorsunuz 3 yil gerçtikten sonrada vatandaşlık için başvurabilirsiniz yalnız sizin dili bilmeniz gerekiyor. Bizimle çalışmaya devam etmek isterseniz size gereken belgeleri e-mail adresinize gönderebiliriz.
   Saygılar

 6. Merhaba,
  Murisim babam adına Bulgaristan dan doğum belgesi istedim, doğum belgesi verilemeyeceğine dair belge verdiler, apostilli olarak ilçe nufusa verdim. Doğum Belgesi olmadığı için doğum tarihine gün ay düzeltmesi yapamıyorlar.
  Bu durumda doğum tarihi düzelttirmenin başka yolu var mıdır Doğum Belgesi olmadan?

 7. Merhaba.
  Dedem,Babaannem ve anne tarafim bulgaristan kökenli, Babaannem 1937 de gelmiş.
  Anne tarafim pomak .Soy kütügunde geldikleri şehirler yazıyor.
  Babaannem ve babam sağ değil.
  Benim vatandaşlıga basvurma hakkım varmi ? Bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz ?

  • Merhaba,
   İlk önce babaannenizin ve dedenizin bulgar vatandaşı gibi vefat ettiklerini kontrol edilmesi gerekiyor ve eğer boyle bir bilgi ve belge bulunursa ondan sonra vatandaşlık için başvurma hakkınız oluyor

 8. İyi günler. Babam bulgaristan vatandaşı, ben de gerekli evrakları adalet bakanlığına sundum. Mülakata girdim ve verdiğim cevaplar pek iyi değildi. Bu vatandaşlığı başvuru sürecimi etkiler mi?
  Mülakatta başarısız olanlar için ikinci bir şans tanınıyor mu?

 9. Merhaba benim anne ve baba tarafından atalarım bulgaristan silistire ruscuk mangalya tarafindan gelmeler ama elimizde soy ağacı disinda resmi bir evrak yok bulgaristan vatandaşlığı almamız mümkün mü

  • Merhaba, bize hangi yıl Türkıyeye gitmişler söylermisiniz size yardımcı olabilmemiz için.
   Yasal düzen kuruluna göre ilk önce (annenizin, babanızın, dedеnizin, babaannenizin…) bulgar vatandaşlığı mevcut mu diye kontrol etmemiz gerekiyor ve öyle bir vatandaşlığın oldunu ispat edersek eğer hak kazanıyoruz bulgar vatandaşlığı için başvurmaya . Bunu kontrol etmek için bize aşağıdaki belgeler gerekiyor:
   – Doğum belgesi Formul A ve/veya bulgar doğum belgesi
   – Göç pasaportu veya Bulgaristandan göç ettiğiniz tarihi ve şekli belırten bir belge
   – Nüfüs kayıt orneği
   – Isim denkliği
   – Pasaport fotokopisi
   – Ölüm belgesi (kişi vefat ettiyse)
   – 2 resim
   – Vekaletname
   Bize gönderdiğiniz belgelerle Adalet Bakanlığında bulgar vatandaşlığı tespit üzerine vatandaşlık işlemlerine başlaya biliriz. Eğer (annenizin babanızın, dedenizin, babaannenizin…) bulgar vatandaşlığı mevcut değil ise onlar Bulgaristan Cumhuriyerinde uzun süre yaşama hakkı kazanıyorlar (5 yıl) ve 3 yıl dolduktan sonra vatandaşlığı geri almak için başvuru hakkınız oluyor. Sonra tüm mirasçılar bulgar vatandaşlığı için başvuru yapabilirler.

 10. Merhaba,

  Esimin dede tarafi bulgaristan’dan gocmus. Dedesinin kardesi zamaninda kendisi ve cocuklari icin ugrasmis ve bulgar pasaportu almis. Ancak esimin dedesi yapmamis. Dede de baba da Turkiye’de yasiyor ancak biz onlarla gorusmuyoruz. Zaten gorussek de bizim icin ugrasmazlar. Bu durumda biz nasil Bulgar vatandasi olabiliriz? Tesekkurler

  • Merhabalar,
   Vatandaşlık alabilmeniz için size bir zemin gerekçesi gerekiyor ve eşinizin dedesi bulgar vatandaşlığı almazsa sizde alamazsınız.
   Başka sorularınız varsa size yardımcı olmaya hazırız.
   Saygılar

 11. Merhaba,
  Ben geçen yıl temmuz ayında vatandaşlık için Sofya da başvuru yaptım. Mülakat tarihi olarak 22 ağustos verildi fakat ben bana verilen mülakat tarihinin yazılı olduğu formu kaybettim.Bu formu tekrar alabilmem mümkün mü ? Bu formun olmaması mülakata girmemi etkiler mi ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Iyi günler, Gülşen hanım!
   Bu Formu kaybettiysenız mülakata giremiyorsunuz! Sofyadaki Bakanlığa gidip yeni mülakat formu almanız gerekiyor yanınızda pasaportunuzla bırlıkte.
   Saygılar.

 12. Merhaba kaynanamın ailesi bulgardir.kendisinin bulgar pasaportu için gerekli olan evraklar ve izlenmesi gereken yol nedir ve nekadar birzaman sürer ilginiz için teşekkür ederim.

  • Merhabalar, kaynananızın pasaportunun suresi gecmiş ve yeni mi almak istiyorsunuz sorunuzu anlıyamıyoruz hem bulgar diyorsunuz hemde pasaport için ne gerekiyor..?

 13. Merhabalar, benim bir sorum olacak. Biz babadan taraf pomak, anne tarafından da gacalız. E-devlet belgesinde yazdığına göre; “annesinin babasının babasının babasının babası’ndan başlayarak annesinin annesinin annesinin babası’na kadarki satırlar hep Açık-Lofça-Rahova-Bulgarya isimleriyle dolu. Sonradan Türk yerleşim yerleri takip ediyor. Sonrasında ise “annesinin annesinin annesi” Bulgarya doğumlu olarak görülüyor. Babam Bulgaristan için vize işlemlerini halleden bir dostuyla görüşmüş ve bizim vatandaşlık almamız ihtimal dahilinde değil diye bir fikir belirtmiş. En azından “Bulgar Soylu” maddeleri gereğince ben Bulgar vatandaşlığına başvuramaz mıyım? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Lütfen elinizde bulunan her türlu resmi belgeleri çekin ve imeilimize gönderin size bir cevap verebilmemiz için

 14. Iyi akşamlar annem bulgar vatandaşı biz türk vatandaşıyız annemin visnekartasi var peki işlem prosedürü nasıl ilerlicek bilgi verebilirmisiniz hatta köken babada dahil bulgaristan dogumlu

  • İyi günler anneniz nereden liçna kartını çıkarttıysa bir dilekçe doldurup orada yenisini alabilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz isterseniz sizde vatandaşlık alabilirsiniz annenizin üzerinden.

 15. Babam 1978 göçmeni olarak göç etmiş Türkiyeye. Gelirken vatandaşlıktan silindiklerini biliyorum.Babam vefat etti, ben Türkiyede doğudum. Vatandaşlık alabilirmiyim hangi yolu izlemem gerekiyor.

  • Merhaba eşimin annesinin ailesi bulgaristan göçmeni ve vefat etmişler kaynanamda pasaport çıkarmamış İstanbul doğumlu bu durumda kaynanam eşim ve çocuğum ben bulgar oturumu ve pasaportuna hak sahibi olabilirmiyiz.soya ağacaından kaynananın annesi ve babasının doğum yeri belli bu durumda izlenecek yol nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir