Ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία

Ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία

ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Βουλγαρία, με την ένταξή της στην Ευρωζώνη και την συνεχόμενη ανάπτυξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει ένα παγκόσμιο και ανταγωνιστικό προφίλ.

Το φορολογικό σύστημα της Βουλγαρίας σε συνδυασμό με το χαμηλό ασφαλιστικό και μισθολογικό κόστος, αποτελούν τις βάσεις για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

 • 10% (flat tax) για κεφαλαιουχικά κέρδη, αμοιβές υπηρεσιών, τόκους, χωρίς κλίμακα κερδών και χωρίς προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος
 • 1 ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης εταιρείας
 • Οι συναλλαγές (VIES) με εταιρίες της Ευρωζώνης έχουν 0% ΦΠΑ.
 • 20% βασικό συντελεστή ΦΠΑ για ενδο-βουλγάρικες συναλλαγές. Αποδίδεται κάθε μήνα και το παίρνουμε πίσω μέσα σε 1 μήνα από το Βουλγάρικο κράτος (εκτός από το πρώτο τετράμηνο απο την έναρξη της εταιρείας, το οποίο μετράει σαν εγγύηση)
 • 9% ΦΠΑ για τουριστικές υπηρεσίες
 • 0% ΦΠΑ για εξαγωγές
 • 5% Φόρος Διανομής Μερισμάτων (στην 5ετία)
 • Η επιχείρησή σας μπορεί να έχει Φορολογική Έδρα, δίχως η φυσική σας παρουσία να είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε υποχρεωμένος να πληρώνετε ενοίκιο, μισθούς και λοιπά έξοδα για την λειτουργία της επιχείρησης στη Βουλγαρία.
 • Οι βουλγάρικες τράπεζες δεν έχουν τον περιορισμό κεφαλαίων (capital controls), όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες ελληνικές.
 • Καθώς η Βουλγαρία ανήκει πλέον στην Ε.Ε., οι εταιρείες στην Βουλγαρία δεν είναι offshore.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 • 80€ / μήνα για τον Ασφαλιστικό σας φορέα (αντίστοιχος του Ο.Α.Ε.Ε.). Τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας σας δεν είναι υποχρεωμένα να ασφαλιστούν.
 • Εάν απασχολείτε προσωπικό στην εταιρεία σας, το κόστος για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ είναι 80€ / μήνα για ανειδίκευτο εργάτη.
 • Κατώτατος μισθός ανειδίκευτου εργάτη 190€ / μήνα. Επίσης, στο βουλγάρικο μισθολογικό καθεστώς δεν περιλαμβάνονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Οι πιο δημοφιλείς μορφές εταιρειών στην Βουλγαρία είναι η ΕΠΕ (ООД) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ЕООД), με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο εταιρείας 2 λέβα. Για περισσότερα πατήστε εδώ .

Μία άλλη μορφή εταιρείας που υφίσταται, αλλά επιλέγεται σε μικρ΄ότερο ποσοστό, είναι η Ανώνυμη Εταιρεία (АД) με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο εταιρείας 50.000 λέβα.

Τέλος, στην Βουλγαρία συναντάται και η Ατομική Εμπορική Επιχείρηση (ΕΤ). Σε αυτήν την περίπτωση εταιρείας δεν ορίζεται αρχικό κεφάλαιο από τον νόμο. Όμως δεν προτιμάται σε σύγκριση με την Μον.ΕΠΕ.  Αυτό συμβαίνει διότι, η συγκεκριμένη μορφή εταιρείας δεν έχει περιορισμένη ευθύνη και έτσι, όλα τα χρέη της αποδίδονται στον ιδρυτή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Για την σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

 • Υποβολή των εγγράφων και του αρχικού κεφαλαίου για την σύσταση της εταιρείας
 • Εγγραφή της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας
 • Έκδοση μπλοκ τιμολογίων και σφραγίδων
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (η τράπεζα κρατάει εγγύηση εώς 50€ μέγιστο ποσό)
 • Εγγραφή στο σύστημα VIES (προαιρετικά)
 • ‘Ενταξη στο σύστημα ΕΟRI (προαιρετικά)

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α’ ΣΤΑΔΙΟ  Καθώς δηλώσει το ενδιαφέρον του ο πελάτης, χρειάζονται 5 εργάσιμες ημέρες για την προετοιμασία των προς υπογραφή εγγράφων. Τα στοιχεία του πελάτη που θα πρέπει να συμπληρωθούν στα έγγραφα αυτά είναι τα εξής:

 1. Το όνομα της εταιρείας.
 2. Περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρείας.
 3. Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μετόχου/ων.
 4. Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί.
 5. Ένα τηλέφωνο για την εταιρεία (δύναται και Ελληνικό).
 6. Εάν οι μέτοχοι πρόκειται να είναι πάνω από ένας, πρέπει να δηλωθεί το ποσοστό και το κεφάλαιο του καθενός, όπως και ποιός/οί θα είναι ο/οι διαχειριστής/ές.
 7. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας (2 λέβα ελάχιστο).
 8. Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ ή ταυτοτήτων των μετόχων και των διαχειριστών (εάν είναι ξεχωριστά πρόσωπα)

Β’ ΣΤΑΔΙΟ  Μόλις τα έγγραφα για την σύσταση της εταιρείας είναι έτοιμα, ο μέτοχος/οι και ο διαχειριστής/ές, καλούνται να παρευρεθούν στο Πετρίτσι, κοντινή πόλη της Βουλγαρίας. Οι πελάτες μας πάντα συνοδεύονται από μεταφραστή του γραφείου μας, ώστε να νιώθουν ασφαλείς και να ενημερώνονται σωστά για τις διαδικασίες.

Στο Πετρίτσι εδρεύει ο συμβολαιογράφος, ενώπιον του οποίου θα υπογράψετε τα έγγραφα για την σύσταση της εταιρείας. Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε την τράπεζα της αρεσκείας σας, θα κάνουμε την κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας. Τέλος, θα συναντήσετε τον λογιστή συνεργάτη μας, προκειμένου να συζητήσετε διαδικαστικά θέματα και να λύσετε τυχόν δικές σας απορίες ως προς την λειτουργία της εταιρείας σας.

Γ’ΣΤΑΔΙΟ  Εφόσον υπογραφούν τα έγγραφα για την ίδρυση της εταιρείας, αναλαμβάνουμε για εσάς να τα καταθέσουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ίδρυση και η έκδοση σφραγίδας της εταιρείας σας γίνεται εντός ολίγων ημερών (συνήθως 3 ημέρες).

Κατόπιν χρειάζεται να παρευρεθείτε για άλλη μία φορά στο Πετρίτσι. Εκεί παραλαμβάνετε την σφραγίδα και το έγγραφο που πιστοποιεί την Βουλγάρικη εταιρεία σας. Στη συνέχεια, πρόκειται να υπογράψετε ορισμένα επιπλέον έγγραφα, που αφορούν τη συνεργασία σας με τον λογιστή και την εγγραφή της εταιρείας σας στο νόμο ΦΠΑ εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο . Στο τέλος της διαδικασίας, ανοίγουμε εταιρικό λογαριασμό σε τράπεζα της επιλογής σας. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε ακόμη, να αποκτήσετε ηλεκτρονική υπογραφή. Η εταιρεία σας είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 • Ταυτότητες ή και διαβατήρια σε ισχύ των μετόχων
 • Ταυτότητες ή και διαβατήρια των διαχειριστών

ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για να αποκτήσετε εταιρεία στη Βουλγαρία , παρακάτω θα δείτε το βασικό κόστος :

 • Ίδρυση εταιρείας ΜΕΠΕ (ЕООД) χωρίς δήλωση στον Νόμο του ΦΠΑ(ДДС): από 490€
 • Ίδρυση εταιρείας ΜΕΠΕ (ЕООД) με δήλωση στον Νόμο του ΦΠΑ(ДДС): από 610€
 • Εγγραφή στο σύστημα VIES (προαιρετικά): 50 €
 • Παροχή νόμιμης έδρας (προαιρετικά): 50 €
 • Ηλεκτρονική υπογραφή (προαιρετικά): 70 €
 • ‘Ενταξη στο σύστημα ΕΟRI (προαιρετικά): 50 €

 

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop), ακόμα κι αν η δραστηριότητά τους επεκτείνεται και εκτός Βουλγαρίας.

Επίσης , είναι δυνατή και η μεταφορά εταιρείας στη Βουλγαρία , με τη μεταφορά της φορολογικής έδρας υφιστάμενης εταιρείας που βρίσκεται εκτός Βουλγαρίας.