“Bulgar kökenli kişi” kimdir?

Birinci ve ikinci derece akrabalarımızdan (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, v.s.) en az birisi Bulgar olan kişiler, Bulgar kökenli kişilerdir.