Cetățenie bulgară

 

Cetățenie bulgară!

Pentru cei dintre dvs. care sunteți interesați de cetățenia bulgară, echipa noastră de avocați și colaboratori va face tot posibilul pentru a vă ajuta în procesul administrativ de obținere a acesteia.

Reguli principale:

 • Puteți obține cetățenia bulgară pe baza originii bulgare sau aveți un părinte cetățean bulgar.

    Pentru a obține cetățenia bulgară pe motivul originii dvs. bulgare, trebuie să respectați o anumită cronologie, și anume – să fie stabilită mai întâi originea bulgară și doar după aceasta să prezentați documentele pentru dobândirea cetățeniei bulgare. Stabilirea se face prin Agenția de Stat pentru Bulgarii din Străinătate (ASBS). Depunerea documentelor pentru cetățenia bulgară se face prin intermediul Ministerului Justiției al Republicii Bulgaria.

ЕTAPA 1

Pentru a determina originea bulgară, vom avea nevoie de următoarele documente:

 1. Аct de naștere;
 2. O copie a unui document de identitate care indică înregistrarea cetățeniei și a adresei
 3. Document care dovedește originea bulgară a ascendentului reclamantului (mama, tatăl, bunicul, bunica etc.)
 4. Declarația privind conștiința națională bulgară

Depunerea documentelor se face personal în clădirea Agenției de Stat pentru Bulgarii din Străinătate din or. Sofia. În acest scop, colaboratorul nostru va fi prezent împreuna cu dvs.!

ЕTAPA 2

Depunerea documentelor pentru obținerea cetățeniei bulgare în Ministerul Justiției

Documente necesare:

 • O copie a actului de naștere sau a unui duplicat al certificatului de naștere eliberat de autoritatea competentă bulgară sau străină competentă;
 • Un certificat de cazier judiciar de către țara în care solicitantul este cetățean. Dacă acesta locuiește o perioadă lungă de timp în Republica Bulgaria sau într-o țară terță, acesta trebuie să prezinte un certificat de cazier judiciar și de către autoritățile competente locale. În certificatul de cazier judiciar se precizează că acesta este eliberat în scopul procedurii de cetățenie bulgară.
 • Un document de către Parchet că împotriva solicitantului nu este deschisă nici o procedură penală pentru o infracțiune intenționată de natură generală dacă persoana locuiește permanent în Republica Bulgaria;
 • Un document medical eliberat de către o comisie consultativă medicală (CCM) a instituției medicale care deservește persoana de la locul de reședință, care să ateste că persoana nu suferă de bolile prevăzute la art. 61, alin. 1, art.146 alin. 1, pct. 1 și 2 din Legea sănătății, precum și de bolile cu transmitere sexuală; în lipsa CCM, documentul este eliberat de CCM spitalicească generală al spitalului regional sau județean – documentul este eliberat de autoritățile străine relevante în cazul în care solicitantul locuiește în străinătate; (Să fie menționat că acest document este eliberat în scopul dobândirii cetățeniei bulgare)
 • Declarație conform unui model, conform Anexei nr. 4 la Ordonanța nr. 1;
 • Un document oficial care certifică schimbarea numelor, dacă există, precum și un document de identitate oficial al unei persoane cu nume diferite.
 • O fotografie actuală în format de pașaport– 1 buc.;
 • Аutobiografie/ Curriculum vitae.
 • O fotocopie a unui document care atestă identitatea solicitantului;
 • Un document oficial eliberat de o autoritate competentă bulgară sau străină pe baza unui certificat de naștere, a unui registru al populației etc. care conține date despre originea bulgară a persoanei sau a ascendenților săi și, dacă nu poate fi prezentat un asemenea document – un certificat de origine bulgară, emis de Agenția de Stat pentru bulgarii din străinătate.

———————————————————————————————————————

Documentele prezentate de către persoanele interesate, în funcție de țara străină din care provin, trebuie să respecte dispozițiile relevante ale tratatelor internaționale bilaterale sau cele ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței legalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05 octombrie 1961 după care Republica Bulgaria este o parte, sau cele ale Regulamentului privind legalizarea, certificarea și traducerea documentelor și a altor acte / MO nr. 73 din 1958, republicat, Nr. 10 din 1964, modificat și completat, Nr.77 din 1976, Nr. 96 din 1982, Nr.77 din 1983 și Nr. 103 din 1990/, precum și să fie însoțite cu traduceri în limbă bulgară, care sunt efectuate și validate în ordinea prescrisă.