Εμπορική αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας στη Βουλγαρία

Η εμπορική αντιπροσώπευση ξένης εταιρείας στη Βουλγαρία είναι ένας από τους πιό πιθανούς λόγους παραμονής στη χώρα για μακρά χρονική περίοδο σύμφωνα με τη Βουλγάρικη νομοθεσία και τα διεθνή πρώτυπα.

Είναι ο πιό απλός και σίγουρος τρόπος για να αποκτήσετε Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία. Το δικηγορικό γραφείο Migration Office σας συστήνει να τον επιλέξετε.

Εάν έχετε υφιστάμενη εταιρεία εκτός Βουλγαρίας, μπορείτε να ιδρύσετε εμπορική αντιπροσωπεία της αλλοδαπής εταιρείας στη Βουλγαρία, να γίνετε αντιπρόσωπος αυτής της εταιρείας στη Βουλγαρία και ,επομένως, να αποκτήσετε Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία. Είναι απαραίτητο η νομική μορφή της μητρικής εταιρείας να είναι ΕΠΕ / ООД ή αντίστοιχη με αυτήν σε άλλες χώρες.

Διαφορετικά μπορείτε να γίνετε αντιπρόσωπος μίας ήδη υφιστάμενης εμπορικής αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία. Για αυτό υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία της εγγραφής αντιπροσώπου σε μια ήδη υπάρχουσα αντιπροσωπεία αλλοδαπής εταιρείας στη Βουλγαρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σε όσους ήδη έχουν Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής μέσω αντιπροσώπευσης ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με τη Βουλγάρικη νομοθεσία , η αντιπροσωπεία μίας ξένης εταιρείας δεν επιτρέπεται να αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα. Η δραστηριότητά της περιορίζεται αποκλειστικά σε διαφήμιση , για παράδειγμα, κλείσιμο συμφωνιών στο όνομα της μητρικής εταιρείας κλπ.