Λέβεντ Χαριζάνοβ

Συνεργάτης
+90 535 516 33 32

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την Τουρκία