Σπουδές στην Βουλγαρία

Κάθε πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία έχει τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους. Σε αυτό το κομμάτι το Migration Office θα σας βοηθήσει να καταλάβετε από που να ξεκινήσετε. Παρέχουμε συμβουλευτική και στηρίζουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν αιτήσεις στα Βουλγάρικα πανεπιστήμια εδώ και πολλά χρόνια με την επαγγελματική μας εμπειρία. Αν έχετε επιλέξει συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία , μπορούμε να επικοινωνήσουμε, για εσάς , με το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τους φοιτητές από άλλη χώρα προέλευσης.

Αν ακόμα είστε στη διαδικασία επιλογής πανεπιστημίου για συγκεκριμένη ειδίκευση , έχουμε έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και την κατάταξη των εκπαιδευτικών ινστιτούτων. Για αυτό μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε άριστα στην επιλογή πανεπιστημίου.

Επίσης , παρέχουμε ειδικό πακέτο έκπτωσης στις τιμές των υπηρεσιών μας για τους Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι έχουν επιλέξει τη Βουλγαρία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σηματική αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων φοιτητών στα Βουλγάρικα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι περισσότεροι φοιτούν επιτυχώς, διεξάγουν τη δική τους έρευνα , συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, παίρνουν μέρος σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα .

Αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν σε ΑΕΙ στη Βουλγαρία , ετοιμάζουν ένα πακέτο δικαιολογητικών και  συμπληρώνουν το βιογραφικό τους στις ειδικές φόρμες του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο, στη συνέχεια, εξετάζει την αίτηση του υποψηφίου.

Κατόπιν, δίδεται Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία στους επιλαχώντες.

 Όλοι οι αλλόγλωσσοι φοιτητές στη Βουλγαρία παρακολουθούν υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά μαθήματα για τη Βουλγάρικη γλώσσα.

Τα πτυχία που απονέμονται από τα Βουλγάρικα πανεπιστημία αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης στη Βουλγαρία :

  • Professional Bachelor (επαγγελματικό πτυχίο πανεπιστημίου με διάρκεια φοίτησης 3 χρόνια )
  • Bachelor (πτυχίο πανεπιστημίου με διάρκεια φοίτησης 4 χρόνια )
  • Masters (μεταπτυχιακό με διάρκεια 1 εως 2 χρόνια, ανάλογα με την ειδικότητα και το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου )
  • Doctor ( διδακτορικό με εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης )