Νομικές υπηρεσίες στην Βουλγαρία

Το δικηγορικό γραφείο Migration Office στη Βουλγαρία στηρίζει τους πελάτες του στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα νομικής φύσεως σε οποιοδήποτε τομέα.

Οι δικηγόροι του Migration Office στο Μπουργκάς θα σας βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων στους εξής τομείς:

Αστικό Δίκαιο:

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για απόκτηση Άδειας Συνεχόμενης/Προσωρινής/Οριστικής Διαμονής
 • Απόκτηση Βουλγάρικης υπηκοότητας
 • Νομική υποστήριξη στον τομέα του Αστικού Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο :  

 • Εγγραφή ιδιώτη επιχειρηματία , εμπορικής ή μη εταιρείας, συνεταιρισμών
 • Ίδρυση εμπορικής αντιπροσωπείας ή θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα ξένης εταιρείας
 • Υποβολή εγγράφων στις Δημόσιες Βουλγάρικες Αρχές
 • Τροποποιήσεις και αναδιάρθρωση στη σύσταση μιάς εμπορικής εταιρείας

Ασφάλεια και προστασία περιουσιακών στοιχείων:

 • Δικαίωμα ιδιοκτησίας
 • Δικαίωμα χρήσης
 • Δικαίωμα ανέγερσης

Οικογενειακό δίκαιο:

 • Προστασία συμφερόντων σε διαζύγιο
 • Απώλεια / Αποκατάσταση γονεϊκών δικαιωμάτων
 • Διαδικασία υιοθεσίας
 • Διαχωρισμός περιουσίας

Εργατικό Δίκαιο :

 • Προστασία των εργαζομένων
 • Διατύπωση συμβάσεων εργασίας
 • Συμβουλευτική στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης κλπ

Συμβατικό Δίκαιο:

 • Προετοιμασία των προκαταρκτικών και οριστικών συμβάσεων παραγγελίας και αγοράς, ανταλλαγής, μίσθωσης, δανείου, δωρεάς , παροχής υπηρεσιών , ασφάλειας, σύνταξης συμφωνιών κλπ
 • Λύση συμβάσεων δικαστικά και εξωδικαστικά

Δικαστική διαδικασία :

 • Προστασία των συμφερόντων ενώπιων Βουλγάρικων και Διεθνών δικαστικών σωμάτων
 • Εκδίκαση υποθέσεων

Το δικηγορικό γραφείο Migration Office στο Μπουργκάς θα σας βοηθήσει να βρείτε λύση στα θέματα

που συναντώνται με τη Βουλγάρικη Νομοθεσία και σας εύχεται να έχετε όσο λιγότερα προβλήματα είναι δυνατό.