Διαμονή φοιτητών στη Βουλγαρία

Η Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία μπορεί επίσης να παραχωρηθεί σε φοιτητές των ανώτατων Βουλγάρικων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Επομένως, εάν θέλετε να σπουδάσετε στη Βουλγαρία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χρειάζεται μόνο να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής στη σχολή που έχετε επιλέξει , ενώ στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ανεμπόδιστοι Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία, ως φοιτητές. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Βουλγάρικα πανεπιστήμια γίνεται κυρίως στη Βουλγάρικη γλώσσα, αν και υπάρχουν ορισμένα πανεπιστήμια όπου η διδασκαλία γίνεται στα Αγγλικά.

Να σας εφιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι στα προγράμματα εξ’αποστάσεως οι φοιτητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Άδεια Συνεχόμενης Διαμονής στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας για τους αλλοδαπούς :

Άρθρο 24 : Οι αλλοδαποί που έχουν Ε βίζα με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 1, και έχουν γίνει δεκτοί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα , μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στη Β’ βάθμια εκπαίδευση του Βουλγάρικου κράτους είτε στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής (ERASMUS), είτε ως ασκούμενοι δίχως αμοιβή , μπορούν επίσης να αποκτήσουν Άδεια Συνεχόμενης  Διαμονής στη Βουλγαρία.

Έγγραφα και προϋποθέσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ στη Βουλγαρία (υποχρεωτικά)

Κάθε πανεπιστήμιο, κατά περίπτωση, μπορεί να ζητήσει επιπλέον έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πανεπιστήμιο ή στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών μέχρι τη 1η Σεπτεμβρίου .

  • Συμπληρωμένη φόρμα με το βιογραφικό του υποψηφίου, την μέχρι τότε ειδίκευσή του και τις ξένες γλώσσες που κατέχει
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Β’ βάθμιας εκπαίδευσης μαζί με την αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό υγείας
  • Πιστοποιητικά προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή και διαβατήριο, έγγραφα που αποδεικνύνουν την υπηκοότητα σε περίπτωση διπλής υποκοότητας )
  • 4 Έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

Το απολυτήριο της Β’ βάθμιας ή το πτυχίο της Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης και το πιστοποιητικό υγείας του αιτούντος πρέπει να φέρουν επικυρωμένη μετάφραση με Apostille.

Τα  δικαιολογητικά στέλνονται στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών για την διαδικασία έκδοσης της άδειας μακροπρόθεσμης παραμονής ( D βίζα ) .

Οι αλλόγλωσσοι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα στη Βουλγάρικη γλώσσα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Migration Office θα σας χρεώσει μόνο για τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει (ασφάλεια , μετάφραση, συμβολαιογραφικές επικυρώσεις).