Категория: Миграция

Продължително и дългосрочно пребиваване в България

Информация за Продължително и дългосрочно пребиваване в България След придобиване статус Продължително пребиваване в България чужденци могат да придобият статуси дългосрочно и постоянно пребиваване в България. Тази статия...

Продължително пребиваване на основание обеспечен пенсионер

Разрешение за пребиваване в Република България за пенсионерите Както вече е известно, пенсионерите могат безпрепятствено да получат статус Продължително пребиваване в България (съгласно Закон за чужденците,...